Inloopspreekuur maandag

In het Wijkinloophuis is buurtpastor Walter Willigenburg beschikbaar voor het bieden van een luisterend oor, voor advies en een goed gesprek.

Je kunt bij hem terecht met diverse hulpvragen die te maken hebben met:

 • opvoeding en gezin
 • identiteit en relaties
 • leed en rouw, geloof en zingeving

Walter heeft op maandagochtend een inloopspreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. Je kunt ook een afspraak met hem maken op een ander tijdstip, door even binnen te lopen of contact met hem op te nemen via walter@buurtvrij.nl of 06-52432753. Kom gerust eens langs!

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die u met een van onze teamleden deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Soms is het wenselijk dat (een deel van de) gegeven informatie wordt uitgewisseld met professionele hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, CJG of het Sociaal team. Dit gebeurt alleen wanneer u van tevoren toestemming geeft.

Er zijn grenzen aan de vertrouwelijkheid, namelijk:

 • De grenzen van de Nederlandse Wet: Als iemand een strafbaar feit gaat plegen, maken we hier melding van aan politie.
 • Als de veiligheid in het geding is: u zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen.

Wij hechten er veel waarde aan dat we met elkaar kunnen delen wat belangrijk is in het leven. We nodigen u dan ook uit om ons te vertellen wat u bezighoudt. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn hierbij randvoorwaarden.

Wijk voor de Wijk

Wijk voor de Wijk is een burenhulpproject in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. Hulp wordt geboden door vrijwilligers die in de wijk wonen, eenmalig of meerdere keren voor een periode van maximaal drie maanden.

Je kunt bij ons terecht met jouw hulpvraag als je bijvoorbeeld:

 • tijdelijk niet in staat bent zelf boodschappen te doen;
 • gaat verhuizen en hulp nodig hebt bij het inpakken;
 • voor controle naar een arts moet en iemand nodig heeft om weggebracht en opgehaald te worden;
 • hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren;
 • een praktisch klusje in huis hebt;
 • graag met iemand een kopje koffie drinkt of een wandeling maakt.

Er wordt geen verpleegkundige, medische of langdurige hulp gegeven.

De coördinatoren van Wijk voor de Wijk zijn te bereiken via e-mail: wijkvoordewijk@wijkinloophuiskb.nl of via telefoonnummer 06-24175266 (maandag t/m vrijdag). Bij afwezigheid kun je de voicemail inspreken. Je wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Brood

Iedere doordeweekse ochtend kun je tussen 10.00 en 12.00 uur kosteloos brood ophalen, zoveel als nodig is voor die week. Als je het vervelend vindt om tijdens openingstijden te komen, is het mogelijk om een afspraak te maken om op een ander tijdstip langs te komen.

Uitgiftepunt menstruatieproducten

In het Wijkinloophuis zijn gratis menstruatieproducten beschikbaar voor vrouwen die geen budget hebben voor dit soort producten. Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft. Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties.

Kom gerust bij ons langs om producten op te halen. Je vindt ze in het kastje bij onze voordeur, te bereiken via de zijkanten van de flat (Zwaluwnest). Uitgifte wordt niet geregistreerd.

Wegwijscafé

In het Wegwijscafé staan vrijwilligers en professionals voor je klaar om jouw vragen over administratie en financiën te beantwoorden. Zij denken mee en helpen je verder. Een afspraak kan gemaakt worden door contact op te nemen met Marieke Boersema via mail: marieke@buurtvrij.nl of telefoon: 06-51760344.

Computerhulp

Wil je leren omgaan met de computer? Je kunt bij ons terecht voor ondersteuning bij het dagelijks gebruik van de computer, zoals het leren van basisvaardigheden, het gebruiken van internet, e-mail of tekstverwerking en de digitale communicatie met overheid en bedrijven. Deze hulp wordt op maandagochtend geboden door gastheer Theo de Vries. Kom gerust eens langs om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

Formulierenhulp

Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het invullen van formulieren kan terecht bij onze formulierenbrigade. De formulierenbrigade is iedere eerste dinsdag van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur aanwezig in het Wijkinloophuis. Kom gerust binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig.

Sociaal team

Voor psychosociale hulvragen, het aanvragen van een voedselpakket en vragen op het gebied van WMO, verzekeringen en vergoedingen, kun je terecht bij de sociale professionals van het Sociaal Team Zeist-Oost. Zij hebben iedere woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur in het Binnenbos, Hoog Kanje 186. Ook is het sociaal team bereikbaar via telefoonnummer 14030 van de gemeente Zeist.